Vizyon & Misyon

asturk logo

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, iş tecrübesinin birikimi ile oluşturduğumuz temeli, gelişmelere açık olarak gelecek kuşaklara taşımak, toplumdan ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle en iyi şekilde mal ve hizmet üretmek.

 

MİSYONUMUZ

Misyonumuz, ülkemizin zengin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yeterli, ekonomik, kaliteli, sürekli ve çevreye duyarlı bir şekilde elektrik üretmek ve dağıtımını yapmak, bu kaynakların Ülkemiz ekonomisine girdi olarak kaydedilmesini sağlamaktır.